VETERANFORENINGEN FOR
MARINEJEGERKOMMANDOEN

Les mer

Veteranforeningen for Marinejegerkommandoen er for marinejegere, spesialbåtoperatører og fast ansatte i MJK - både aktive og tidligere.

MARINEJEGER
SPESIALBÅTOPERATØR
FAST ANSATT

VETERANFORENINGEN FOR MARINEJEGERKOMMANDOEN (VFMJK) ER EN PARTIPOLITISK NØYTRAL FORENING SOM HAR FØLGENDE FORMÅL

Fremme sosiale bånd mellom personell med bakgrunn fra MJK.

Støtte medlemmer og medlemsberettigede ved alvorlig sykdom, invaliditet og død, innenfor veteranforeningens rammer.

Arbeide for økt anerkjennelse av soldatenes innsats for samfunnet.

Arbeide for at veteraner som har deltatt i skarpe operasjoner og tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt av samfunnet etter endt tjeneste.

Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme bakgrunn og formål.

Arbeide for Marinejegerkommandoen og Sjøforsvarets utvikling.

VIKING LAWS

1. BE BRAVE AND AGRESSIVE

Be direct
Grab all opportunities.
Use varying methods of attack.
Be versatile and agile
Attack one target at a time.
Don't plan everything in detail.
Use top quality weapons.

2. BE PREPARED

Keep weapons in good condition.
Keep in shape.
Find good battle comrades.
Agree on important points.
Choose One chief.

3. BE A GOOD MERCHANT

Find out what the market needs.
Do not promise what you cannot keep.
Do not demand overpayment.
Arrange things so that you can return.

4. KEEP THE CAMP IN ORDER

Keep things tidy and organized.
Arrange enjoyable activities that strengthen the group.
Make sure everybody does useful work.
Consult all members of the group for advice.